Blog Arşivi

13 Ağustos 2013 Salı

Kıyametin zamanı hakkında fikir yürütenlere cevap

Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. [Lokman, 34]

Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi Rabbimin katındadır. Rabbinden başka onun vaktini bildirecek yoktur. O göklerde ve yerde bulunanlara çok ağır gelmektedir. O size ancak ansızın gelir." Sanki sen onun hakkında bilgi sahibiymişsin gibi senden onu soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi Allah katındadır. Ancak insanların çoğu bilmezler." [A'râf, 187]

Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip bildireceksin! Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir. [Nâzi'ât, 42-44]

İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: "Onun ilmi ancak Allah katındadır." Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. [Ahzâb, 63]

O Allah'dır ki, hakkı beyan (ve ikame) için, kitabı ve adaleti indirdi. Ne bilirsin, belki kıyamet yakındır. [Şûrâ, 17]

Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar. Ama biz onu yakın görmekteyiz. [Me'âric, 6-7]

Sizi, yakın gelecekteki bir azabla uyardık; o gün kişi elleriyle sunduğuna bakar ve inkarcı da: "Keşke toprak olaydım" der. [Nebe, 40]

İnsanlar sana son saat (kıyamet) hakkında soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Sana kim bildirebilir ki: Son saat (Kıyamet) belki yakındır, (belki uzak) [Ahzab, 63]

(Ey Peygamber!) Sana "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye soruyorlar. Sen nerede onun vaktini bilmek nerede! Onun nihai ilahi Rabbine malum. Sen sadece onun azametinden korkanlara hatırlatıcısın. [Nâzi'ât, 42-45]

Şimdi onlar, Son Saat'in ansızın gelip kendilerini bulmasından başka bir şey mi bekliyorlar? Doğrusu, işte onun tüm alametleri gelmiş bulunuyor: Hal böyleyken, o geldikten sonra (gerçeği) hatırlamak onlara nasıl bir yarar sağlar? [Muhammed, 18]


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder