Blog Arşivi

22 Temmuz 2013 Pazartesi

Kur’ân’ı anlamayı kolaylaştırdık!
Allah insanı yarattıktan sonra onun içine hem Hakk Dîn’e uygun yaşama gayretinin koruyucu örtüsünü yırtan günahlar işleyebilme kabiliyetini, hem de Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyabilme, bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirebilme, dolayısıyla da kendini yaradılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden titizlikle koruma gayreti içinde olabilme kabiliyetini yerleştirdi!
Kim nefsini gerçekten de Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyabilme, bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirebilme, dolayısıyla da kendini yaradılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden titizlikle koruma gayreti içinde arındırmayı başarırsa, bu dünyada hakîkî mutluluğu, âhirette de azâbın her türlüsünden kurtuluşu sağlayan o büyük ve değerli kazancı elde eder! *1

Ama kim Hakk Dîn’e uygun yaşama gayretinin koruyucu örtüsünü yırtan günahlar işlemekle nefsinin olumlu tarafını zorla gömerse, andolsun ki, Cennet’in ebedî nîmetlerine kavuşabilme fırsatını bir daha ulaşılması mümkün olmayacak, elde edilemeyecek şekilde kaçırır! *2

Şu kesin bir gerçek ki Biz sana o Bitmek Tükenmek Bilmeyen Büyük Mânevî Zenginlik Kaynağı’nı armağan olarak bahşettik! *3

Artık Allah’ın kulu olma şuurunu kazanarak, sonra da onu koruyup geliştirebilmek için Allah tarafından belirlenmiş yöntem ve Hakk Dîn’in direği olan namazı kıl ve Rabbin için kurban kes! *4

Şu kesin bir gerçek ki, senin Hakk yolunda olduğunu bildiği hâlde ve sen hâlis bir mü’min müslüman olarak çok düzgün bir insan olduğun hâlde senden düşmanlık dolu bir nefretle uzaklaşan kişi, hem soy olarak, hem her türlü hayrdan, hem akrabalık ilişkilerinden, hem de yaşayışında ve işlerinde Allah şuurundan kesilmiş-kopmuş olandır! *5

Rabbinin Yücelikte Eşsiz-Benzersiz ve Sınırsız Olan anlamına gelen el-A’lâ ismini, O’nda asla hiçbir eksiklik, hiçbir zâfiyet olmadığını, asla olamayacağını derinlemesine idrâk ederek iyice içselleştir! *6

O Rabbin ki, bütün varlık âlemini tasarlayıp yarattı sonra da herşeyi ve herkesi yaradılış amacıyla uyumlu olarak orantılayıp düzenledi! *7

Ve O Rabbin ki insanı tasarlayıp yarattıktan sonra, onun kaderini belirledi, sonra da onu yaradılış amacının nihâî hedefine götürecek olan o dosdoğru yola ulaşabilmesi için gerekli ve kaçınılmaz olan ilâhî rehberliğini bahşetti ona! *8

Otlağı çıkartan da O’dur, onu etrafa dağılan kurumuş kapkara bitki artıkları hâline getiren de O’dur! *9

İyice anlayıp bir bilinç oluşturabilmen için zihnine nakşedeceğiz son vahiy olan mubârek Kur’ân’ı ve sen onu, Allah istemediği sürece, artık asla unutmayacaksın! *10

Şu kesin bir gerçek ki, O açıkta/apaçık algılanabilir olan ve gizlenen herşeyi bilir! *11

Ve andolsun ki, kolaylaştırdık sana hem mubârek Kur’ân’ı anlamayı, hem de Allah’ın dîni olan İslâm’ı yaşamayı, sana bir kolaylık olması için! *12

Andolsun! İşte üzerine yemin ederek dikkatini çekiyorum senin, o yıldız konaklarının/burçların sâhibi olan göğe ki, düşünesin üzerinde! *13

1- Şems: 9
2-Şems: 10
3-Kevser: 1
4-Kevser: 2
5-Kevser: 3
6-Alâ: 1
7-Alâ: 2
8-Alâ: 3
9-Alâ: 4-5
10-Alâ: 6
11-Alâ: 7
12-Alâ: 8
13-Burûc: 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder